20 Mart 2015 Cuma

Görünmeyen Gerçek


Gördüğün; var olanın tamamı değil.

Ancak, gözünün algılayıp, beynine gönderdiği bilgilerin, beyin tarafından çözülüp, sana algılattırıldığı kadarıdır.

Gelen ışınların (bilgilerin) tamamını o anda algılaman ve kelimelere döküp izah etmen mümkün değildir.

‘Eşyanın hakikatini göster’ yakarışı,

Boşuna değildir.

Bildiğimiz, bilemediğimiz bütün güzel isimler O’na aittir. Övülecek, yüceltilecek O’dur. Ne biliyorsak O’ndandır. Ne verilmişse O’ndandır. Hamd O’nadır.

İsimleri de O talim etmiştir.

Bildiklerimiz O’ndan,

Bilemediklerimizi de gizleyen O’dur.

Bilgi, değerlendirilendir.

Kütüphane raflarında okuyucu bekleyen kitapların kime ne faydası olur?

Talim edilen, bilinen ve değerlendirilen bilgi asıldır.

Bilgiye, terbiye ile ulaşılır.

Terbiye, okul’da alınır.

Okul, divanda kurulur.

Divana varılışın şartı: edeptir.

Görme, edebe girilerek ulaşılabilecek bir meziyettir.

Bu meziyete, O’nun tenezzül etmesi sonucu varılır.

Hû…..Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Devlet Kuracaklarmış!

AKP’nin eski MKYK üyesi Ayhan Oğan ne demişti? “Yeni devlet kuruyoruz, kurucu lideri Recep Tayyip Erdoğan.” Bu söz söylendikten s...