16 Haziran 2012 Cumartesi

‘Miraç’ Niyazi Mısri’den…Hatm-i cem-il mürselinin fahrıdır fakr-u fenâ,
Hatm odur kim bir ola yanında hem şâh-ü gedâ.

Devlet-i dünyâ seni bir rütbeye muhtac eder,
Devlet oldur sana her bir rütbeden vere gınâ.

Belki Mûsa’yı telemmüz eylese etmez kabûl,
Hızr ile hem-râh olan kes eylemez çün-u çerâ

Dersin aklından alursun bil sana olmaz delil,
Dersini var Hakk’dan al kim ilmin ola reh-nümâ.

İzzet istersen yürü var bekle zillet kapısın,
Ateş-i a’dâ ile kayna olunca kimya.

Kâb’e Kavseyni ev-ednâ da ikâmet eyleme,
Zat-ı baht nûruna yan, bul makâm-ı müntehâ.

Mısrîye hatm-il makâmat oldu her şeyden ferağ,
Zâhir u bâtında kalmadı ebed illâ Hüdâ

(Vezin: Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün)

"Kutlu olsun..."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

‘Nablus’… Ve Ortadoğu’dan bir Sayfa

Sosyal medya sayfasında anlamsız zamanlarda Atatürk eleştirisi (daha doğrusu saldırısı) yapan bir dostumuzun, “Nablus hezimetinden sonr...