13 Ağustos 2013 Salı

İki Partili Sistem: AKP ve PKK


“Türkiye’yi kucaklayacak sol parti”; Bölücü Kürt çetesi elebaşı Öcalan ve kendilerine talimat veren ağababaları, artık BDP’nin misyonunun tamamlanmış olduğunu düşünmekteler ki, bir sol! Parti kurulmasını kararlaştırmışlar. Niye sol? Hani İslami mesajlar ver(diril)mişti?

Oyun böylece oynanıyor, oyun dışında bırakılmak istenilenler var.

Önce, ‘niye sol’ sorusuna cevap arayalım; karşısında AKP var sağ düşünce olarak şeklinde cevaplayabiliriz. Kendisini ‘sol olmayan -sağ-’ olarak tanımlayan diğer partilerin tamamını eleyen ve tamamının yerine AKP’yi yerleştiren bir anlayış. Sol’a gelince; kendini ‘sol’ olarak tanımlayan partilerin tamamının yerine geçirilecek parti olarak ise, PKK’nin alt yapısını oluşturduğu ve yeni kurulacak bir parti sol’un yerine oturacaktır.

Türkiye’de ‘İki Partili’ sistemi oluşturmak için planlanmış olduğu ve PKK lideriyle yapılan görüşmelerde, bu sözün verildiği sonucuna ulaşıyor ve PKK’nın Meclis’teki temsilcisi BDP’nin itiraz etmemesinin de kanaatimizi desteklediğini düşünüyoruz.

Uzun süre tartışılmış, yazılmış, çizilmiş bir sistem iki partili demokrasi. Akşam Gazetesi’ne konuşan Başbakan, “iki partili Meclis sistemini istediğiniz uzun süredir konuşuluyor, gerçekten istiyor musunuz” sorusuna 2011 Ocak ayında şunları söylüyor: “Doğrusu evet. Bu sistemi faydalı buluyorum. Çünkü ikili sistemde parlamentolar daha etkin işliyor, yönetiminde de istikrar söz konusu oluyor. Amerika’ya bakın. Aynı sistem olsun anlamında değil ama kanunların nasıl çıktığını görürsünüz.” (Akşam,28 Ocak 2011)

Sanki kanun çıkartma zorlukları var, hangi kanunun komisyonlarda kıran kırana tartışıldığını hatırlarız? Yok, böyle bir şey. Hem de gece yarıları milletvekilleri uyur uyanık halde iken araya sıkıştırılan kanunlar… Amerika’yı örnek veriyor. Sizin bakacağınız, ders alacağınız 5 bin yıllık (bilinen) bir tarih varken! Belli ki, örnek verdiği yerden dikte edilmiş kararlar. İki partili sistemin olmazsa olmazı ise Başkanlık sistemi.  AKP’nin Anayasa Hukuk’çusu Milletvekili Profesör Burhan Kuzu’da bu sistemin savunucularından. “Biri sağda ve biri solda olmak üzere iki partinin bu memlekete de diğer memleketlere de yeteceğini, aklı başında bir hükümet, adam gibi bir muhalefet ve her iki tarafı da sürekli denetim altında tutan STK’ların varlığıyla demokrasimiz ayakta tutulabilir”. (CNNTÜRK, 15.9.2012). Plan başkasının, uygulanmasını isteyen başkaları olunca, bizimkilere de farfarası düşüyor.

“Noam Chomsky; 1787’de ABD Anayasa Konferansı’nda James Madison’ın vurguladığı şekilde ABD, zengin azınlığı çoğunluktan korumak ilkesi üzerine kurulmuştur demektedir.

“Amerikan rejimi bir demokrasi değil hegemonyayı elinde tutan zenginler tarafından yönetilen, onlara hizmet eden ve nesilden nesile geçen bir tür ‘plutokrasi’dir.

“ülkedeki değişimler güç, zenginlik ve imtiyaz peşinde koşan plutokratlar tarafından belirlenmektedir. Bu elit kesim kendi kontrollerindeki medya ve hükümet dairelerini kullanarak (kızıl korku taktiği) son seçimlerde Obama yönetiminin sosyalizm ya da komünizme doğru gittiğine ikna edebilmiştir.

“Amerikan seçimlerinde ancak iki büyük partinin birinden aday olduğunuz takdirde seçilme şansınız yüksektir ve bu adaylık için büyük bir para gücüne ihtiyacınız vardır.”. (Yard. Doç. Sait Yılmaz, (ABD’de demokrasi ve iki partili sistem)

Plutokrasi sözüne bir açıklama getirelim. “Yönetme erkinin maddi açıdan üstün kişilerce paylaşılmasını öngören oligarşik bir yönetim biçimidir”. (Wikipedi)

İki partili sistemde, iki partiden başka partiler olmayacak demek değildir. Mesela ABD’de “Cumhuriyetçiler ve Demokratlar dışında, Libertiyenler, Yeşiller, Komünistler, Sosyalist işçiler ve Sosyal demokratlar gibi sayısız parti vardır.” (günceltarih.org) fakat sistem, kurulu diğer partilere kördür. Medya onları görmez, demeçlerine, tartışmalarına yer vermez, onlarla ilgili ilanları yayınlamaz, toplantılarına katılmaz, zaten maddi güçleri de sınırlı olduğundan, diğer zenginlerin karşısında da daima yenilmeye mahkûmdurlar. (İlginçtir, Türkiye’de de bazı parti, vakıf ve derneklerin toplantıları, eylemleri, bildirileri, demeçleri basın tarafından görülmez! Siyonist taktiği!)

Türkiye’de her seçimde 15 civarında siyasi parti seçime katılabilmekte ve bu durum da hemen tüm siyasi görüşlerin seçime katılabildiğini belirtmektedir. “Hal böyle olmasına rağmen dünya jandarmalığına soyunmuş olan ABD’nin bir türlü Türk demokrasisinin çok partili yapısını kabul etmek istemediği ve aynaya bakıp kendinde gördüğü iki partili demokratik sistemi bir çuval gibi Türkiye’nin de başına geçirmek için fırsat kolladığı çeşitli gelişmeler sonucunda kesinlik kazanmıştır.” (Anıl Çeçen, 2 Haziran 2011, gazetevatanemek.com) ABD’de demokrasi bir oyundan ibarettir. Küresel sermaye babalarının istediği biçimde başlayıp ve biten küresel bir oyun.

“Her ülkenin kendine özgü koşulları bulunduğu ve bu özel durumun dünya haritasındaki konumlara göre değiştiği, ülkeler üzerinde kurulu bulunan devletlerin jeopolitik konumlarına göre farklı özellikler arz ettiği, bu durumları dikkate almayan politik yaklaşımların ise hiçbir biçimde etkili olmadığını, nedense Amerikalı dostlarımız görmek istememekte ve hala kendi bildikleri doğrultuda uyguladıkları sistemlerini on bin kilometre ötedeki Türkiye’de devreye sokarak iki partili demokrasi yaratabilmek için zorlamalar yapmaktadırlar.” (Anıl Çeçen, 2 Haziran 2011, gazetevatanemek.com)

Oyun çözüldü.

Güya ‘sağ’ kulvarda koşan bir AKP ve ‘sol’ kulvara çıkaracakları PKK tabanlı bir (yeni) parti ile hangisi iktidar olursa olsun ABD’deki gibi;

İki partili, küresel çetelerin sözünden çıkmayacak, zenginlerin korunduğu, halkın unutulduğu, oluşturucularının ve onun korumasında bulunan ülkelere yakınlık içinde çalışan düzmece bir (Plutokratik ve oligarşik) demokrasi oyunudur istenilen.

Avucunuzu yalarsınız.

Yakın bir gelecekte belinizi bağladığınız AKP ve PKK’nın yok olup gittiğini beraberce takip edeceğiz.

O zaman tarih şunu yazabilir.

Zavallı ABD ve ona bel bağlayanlar!...


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Devlet Kuracaklarmış!

AKP’nin eski MKYK üyesi Ayhan Oğan ne demişti? “Yeni devlet kuruyoruz, kurucu lideri Recep Tayyip Erdoğan.” Bu söz söylendikten s...