30 Aralık 2011 Cuma

2012 Tahminleri ve Öneriler


Ekonomi tahmincileri, 2012 yılının felaketlere gebe olduğunu haykırıyorlar.

Ekonomi yazarları, Üniversite Hocaları, Ekonomi Bakanı, Merkez Bankası Başkanı, yorumcular, analizciler, Avrupa’dan Türkiye’ye bakanlar hepsi hepsi 2012 yılının felaketlere gebe olduğunu söylüyorlar.

Avrupa’da çok büyük bir kriz beklentisi var. Yeni yıl bütçeleri önceki yıla göre nerdeyse %5 (ortalama) küçülerek yapılmış vaziyette. Türkiye ihracatının %50 si Avrupa ülkelerine yapıldığına göre küçülme Türkiye’de de kaçınılmaz olacak. Zaten öngörülen büyüme %3 civarında. (2011 büyümesi %8 olacağı düşünüldüğünde felaket görülebilir.) Ekonomi Bakanı da büyümenin azami %3,5 olacağını belirtti. Kaldı ki, büyümenin %0’a kadar düşebileceğini de tahmin edenler bulunduğunu belirtmeliyiz. Merkez Bankası’nın yaptığı 3 yıllık perspektifle Türk Ekonomisi tahmininde ortalama %3 civarında büyüme öngörülüyor.

Sıcak para getirenler ne düşünüyor? Mevcut paraların Hazine Bonosu ve Borsa kâğıtlarına bağlı olduğu dikkate alınırsa ve yeni sıcak paraya ihtiyaç doğduğunda yatırılacak yeni kaynaklar bulanamazsa ne olacak?

Cari açık ve dış ticaret açığımız tehlikeli risk boyutunda. İhracatımız ithalatımızı hiç bir zaman karşılamadığı gibi, ihracatımızın %82 lik kısmının zaten ithalata dayalı olduğu da düşünülürse büyük çıkmaz yol rahatlıkla görülebilecektir. Ekonomisi küçülen Avrupa, küçüldüğü oranda mallarımızdan vazgeçtiği halde nakit sıkıntısı da baş gösterebilecektir.

Taze para bulunamazsa, üretiminde düşüşüyle sıkıntı had safhaya ulaşacaktır.

Neler yapılmalı?

1. Borçlanmadan mevcutlarla idare edilebilmelidir.

2. Borçlanma mecburiyeti varsa, kesinlikle Türk Lirası ile ve uzun vadeli olarak borçlanılmalıdır.

3. Mümkünse hazırlardan satış yapılarak idare yoluna gidilmelidir.

4. uzun vadeli borç verilmemeli, kısa dönemlerde hazır değerler ve borçlar gözden geçirilmelidir.

5. Acil ihtiyaçlar haricinde yeni yatırıma girilmemelidir.

Dünya devleri, ABD, Çin, Rusya, Hindistan, Almanya, Fransa, İngiltere bütçelerini tasarrufa yönelterek yapmaktadırlar.

Tasarruf hovardaca harcamalarımızdan da vazgeçmeyle mümkün olacaktır.

Önerilerimiz sadece kendimizi bağlamaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Devlet Kuracaklarmış!

AKP’nin eski MKYK üyesi Ayhan Oğan ne demişti? “Yeni devlet kuruyoruz, kurucu lideri Recep Tayyip Erdoğan.” Bu söz söylendikten s...