Ana içeriğe atla

Sormak, Sorgulamak Yasaktır; Bu Nasıl Dünyadır? -I


“Laiklik Dinsizlik midir” başlıklı yazımıza, zahmet etmişler Sabri ÖĞE bey yorum yazmışlar. Bizce memnunluk vericidir, cevaben teşekkür ettik. Kısa bir araştırmayla, kendilerinin yandaş tesmiye edilen bir internet sitesinde yazar olduğunu öğrendik. Yazdıkları, hepsini inceleyememekle birlikte iktidar yanlısı, yöneticileri öven yazılardır (burası bizi ilgilendirmez, sadece tanıtmak amacıyla not edilmiştir).

Yazıya yaptığı yorumdan da anlaşılacağı üzere, dinci kesimle içli dışlı olduğu, eğitimini tamamen muhafazakâr dinci tabakalardan aldığı, laikliğe karşı olduğu, şeriat istediği, laiklik konusunun çok nazik bir konu olduğu, gelişigüzel konuşulamayacağı;

Hususlarını açıklamış ve kısaca üzerinde duracağımız şu görüşlerini de belirtmiştir:

“Efendimiz, din konusunda tartışmayı yasaklamıştır. Geçmişteki birçok toplumun bu yüzden helak olduğunu bildirmiştir.

“İmam-ı Azam Hazretleri, bir din âlimi olan oğlu Hammad’ı tartışırken görmüş ve onu tartışmadan men etmiştir.”

Ve, bu konuları Prof. Hayrettin Karaman’dan sorup öğrenmemizi salık vermiştir. Eksik olmasınlar.

Koyu harflerle yazılmış cümleleri bir daha okuyunuz lütfen. Öz olarak, ‘tartışma’, ‘sorgulama’, ‘fikir beyan etme’, ‘başkasının fikrini dinlememe’ hususlarının gizlice zerk edildiğini göreceksiniz. Muhafazakâr kesimin tabanını ve çocuklarını yetiştirme yöntemi böyle olsa gerektir. Asla sormayacaksın, asla sorgulamayacaksın. Eli sopalı sakallı hoca ne demişse inanacak, iman edeceksin ki, o ne demişse doğrudur. Zaten, gelişmeye ve değişmeye de gerek yok. Nasıl bulmuşsan dünyayı ve dünyanı öylece kabul et ve devam et taa ki, ölene dek.

Birçok yazılarında ve sohbetlerinde ezbere söyledikleri bir söz vardır. “Taklidi değil, tahkiki iman”. Ne demek olduğunu, ne anlatmak istediğini bile bilmedikleri, yukarıya yazmış oldukları cümlelerden anlaşılmaktadır. Ezberleyip, iman ediyorlar. Ezberleriyle baş başa kalıp, dünyalarını berbat ediyorlar. ‘Tahkik’ araştırmadır, incelemedir, sorgulamadır bir kere. Sormadan, okumadan, araştırmadan ‘kim’e iman edeceksin? Neye inanacaksın? Eskizler çoğalmadan, planlayamazsın. Planladım desen de, eksik kalır, ileride değiştirilecek pek çok noktasını tespit edersin. En iyisi, baştan günlerce, yıllarca eskiz çalışmasına devam etmek en iyisi.

Mesela, yorumcu yazarın bizlere tavsiye ettiği hoca, bir fıkıh hocasıdır. Fıkıh nedir? Sorgulamanın en ileri ucu. Sormadan, düşünmeden, sorgulamadan fıkıh hükümlerini nasıl ortaya çıkaracaksın? Bunu bile düşünmeyi yasaklamak hangi akla hizmettir?

İslam Ansiklopedisi’ne tartışma anlamındaki ‘cedel’ maddesini yazan, Yusuf Şevki Yavuz aşağıdaki bilgileri vermektedir.

“Cedel: Sözlükte ‘ipi sağlamca bükmek; birini sert bir yere düşürmek; düşmanlık veya tartışmada çetin olmak, cephe almak’ gibi anlamlara gelmektedir.

Kur’an’da gerçek bilgiye ve kesin delile dayanmayan, yanlışı doğru, doğruyu yanlış göstermek suretiyle hakikati reddetme ve batılı savunma amacına yönelik tartışma yasaklanmış, buna karşılık kesin delil ve gerçek bilgiden hareketle yanlış fikirleri çürütme ve gerçeği ispat edip savunma maksadıyla yapılan tartışmalar câiz görülmüş, hatta bu anlamda Hz. Peygamber’e muhalifleriyle cedel yapması emredilmiştir (bk. En-Nahl 16/125) hadis mecmualarında cedeli yasaklayan bazı hadisler mevcutsa da bunları Kur’an’ın hoş karşılamadığı türden tartışmalar şeklinde anlamak gerekir. Birçok ayette, İslâm daveti karşısında direnen müşrikleri susturmak veya ikna etmek için tartışmalara girişildiği görülür.” (İslam ansiklopedisi, C. 7, Sh. 209) aynı konunun devamında yazar; “Selef âlimlerinin dini konularda tartışmayı reddetmelerine karşılık kelâm ve usûl-i fıkıh âlimleri tartışma kurallarını konu edinen çeşitli eserler yazmışlardır”. Demektedir.


(Kısmetse, devam edecek)

Yorumlar

 1. İlhan Yalçın :
  Peygamberini daha, "Senin sözün mü Allah'ın sözü mü?" diye sorgulayan yapıdan, şişirilen kimselere biat etmemizi isteyen , aklın firar ettiği yapıya adım adım geldik. Allah yardımcımız olsun.
  Hocam en zoruma giden de, bu hali "dinin, dindarlığın" gereği diye dayatmaları oluyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Onların dayatmaları normaldir de, bize, bizlere ne oluyor. Dayatılan hatalı, yanlış, eksik bilgilere ne diye 'DİN' diye sarılıyorlar. Beni de bu üzüyor. Selamlar

   Sil
 2. Murat Alparslan Tekoğlu :
  Vatandaş demek istiyor ki sen düşünme, araştırma, soruşturma, analiz yapma, aklını çalıştırma, git falancaya sor öğren. Çünkü vatandaşa göre din alanı sadece birilerinin anlayıp, otorite olabileceği, diğerlerinin onlara tabi olup taklit edeceği bir alan. Zaten Kuran da sadece birilerinin anlayabileceği bir kitap. Biz neden okuyalım o halde. O anlayanlara tabi olalım yeterli !

  Bu vatandaşın yandaş olması, otorite gördüğü kişinin yandaş ilahiyatçı olması tali bir mesele. Esas mesele insanın aklının birilerine kiraya verilmesi, aklın üzerine ipotek konma meselesidir.

  Enam suresi 74-82. ayetlerde İbrahim peygamberin yıldız, ay ve güneş ile ilgili yaptığı analizler, sorgulamalar sonucu doğruyu bulması kıssa olarak anlatılır. Bu kıssa genelinde tüm Müslümanlara şu mesaj verilir : Körü körüne inanma, araştır, sorgula, analiz yap ve sonuç olarak iman et.

  Laikliğin ne manaya geldiğini sorsanız bilemeyecek olan zat bize adres olarak ismi meşhur ama bana göre içi boş bir ilahiyatçıyı adres göstermiş. İşin tuhafı o adres gösterdiği kişi de laikliğin tarifini doğru yapmıyor.

  Başta Yaşar Nuri hoca olmak üzere bu konuyu derinliğine bilen ilahiyatçılarımız maalesef çok az sayıda. Sıkıntı burada...

  YanıtlaSil
 3. Kutlu Altay Kocaova •:

  Dîn, her zaman satar. Çünkü dîn ile sorgulama yapamazsın. Dînin içerisinde sorgu, sâdece "nass" ile ortaya konmamış hükümler için geçerlidir. Nass'ın bulunduğu konularda sorgulama küfürdür. Dolayısıyla nass ile vurursan, her istediğini yaptırabilirsin.

  Seks, her zaman satar. Çünkü seks, bütün hayvanların ortak zevki olduğu gibi zevk için seks yapan sâdece insan ve bonobolardır (insana yakın bir şempanze türü, hominid, insansı). Zevk üzerinden hareket edersen de, istediklerini yaptırabilirsin.

  Yâni insana, korku ve ummayı verirsen, onu köleleştirebilirsin...

  YanıtlaSil

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

“Kâh Çıkarım Gökyüzüne…”

Tahir Karagöz gençliğinin baharında yaşadığı olayı bizatihi anlatmıştı. Saadetin Kaynak’ın öğrencisidir. Müziği, besteyi, şarkı okumayı, ondan öğrenmiş, ses eğitimini onun yanında yapmıştır. Sonraları çok güzel şarkılara, çok güzel bestelere de imzasını atmıştır. Eserlerinde Kaynak’ın tesiri hemen göze çarpar. Mesela sözleri Yunus Emre’ye ait olan “Sordum sarı çiçeğe” isimli beste ona aittir. Tahir Hoca namıyla maruftur. Camii Musikisi üzerinde çalışmaları vardır. Gençliğinde nadir bulunan bir ses ve müzik eğitimine sahip olduğu için, özellikle mübarek gecelerde (kandillerde) zengin evlerinde ‘Mevlit’ ,’İlahi’, ‘Kur’an’ okumaya davet edilirmiş, o sıralarda Ankara Kale semtinde, Aslanhane Camii müezzini olarak çalışmaktadır.
Aslanhane Camii’ne yakın bir evde otururlar. O gün Ramazan’ın 27. Gecesi Kadir Gecesi kutlanacaktır. Ankara’nın Çankaya semtinde bir eşrafın davetlisidir. Hem oruç açılacak, hem de teravihten sonra Mevlit okunacaktır. Siyah takım elbiselerini, beyaz gömleğini, krava…

“Zeytindağı”ndan Cümleler; Falih Rıfkı Atay

Karargâh Kudüs’te, Zeytindağı’nın tepesindeki Alman misafirhanesinde idi. Şehre vardığım zaman iki gümüş çeyrekten başka param yoktu. Hemen karargâha yerleşmezsem, ne geri dönebilir, ne de otelde kalabilirdim.
***
Karargâha yirmi yaşında gitmiştim; şimdi yirmi dört yaşındayım. Ümit hayal ve iyimserlikten yoğrulan bu altın çağ, bir dede başı kadar yıpranmış, çileden geçmiş ve ağırlaşmış, onu omuzlarımın üstünde güç tutuyorum.
***
En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı.
***
Bütün devlet iktidarını teslim alıp da, hükümeti eski devir adamlarına bırakan başka bir devrin partisi tarihte görülmüş müdür, bilmiyorum. İttihat ve Terakki, Büyük Harbin ortalarına kadar, bir türlü sadrazamlığı kendine lâyık görememişti.
***
Muharrirlerden biri şair Abdülhak Hâmit’i tenkit eder. Hâmit, Sait Halim Paşa’ya sızlanır. O da Hikmet Bey’i çağırıp; -Bir gazetecinin âyan-ı kiramından bir zata dil uzatmak ne haddi? (Bir gazetecinin soylu bir kişiye dil uzatması ne haddine?…

Yalan ve Siyaset Üzerine

Yazının başlığı “Siyasette yalan caiz midir?” Umberto Eco, Tempo Dergisi.
Başlık dikkat çekici, okutmaya sevk ediyor kendisini. Yalan ve siyaset! ve siyasette yalan caiz midir?
Siyasetçiler her konuştuklarında mangalda kül bırakmazlar, konuşamayacakları bir konu, bilmedikleri bir husus yoktur. Maşallah bilgi küpüdürler. Acaba böyle mi?
Yoksa meşhur olan bir Türk sözünde “şeyh uçmaz, müridi uçurur” denildiği gibi, siyasetçinin taraftarları mı siyasetçiyi yalancı konumunda bırakır? Sustuğu zaman eleştiririz, konuştuğu zaman eleştiririz. Bir eylem yaptığı zaman, eylemsiz kaldığı zaman eleştiririz. Bu kaderidir siyasetçinin. Sanırım bu durumu da bilerek siyaset yaparlar. En sağından, en soluna kadar durum böyledir.
Layık olduğu için siyaset yapan (yaptırılan) kaç kişi vardır bilmiyoruz. Onlar televizyonlardan, röportajlardan uzak bir hayat yaşıyorlar. Tek işleri, kendilerine verilen görevlerdir. Sessiz sedasız işlerini yaparlar. Onlara sözümüz yoktur. Sözümüz, bilinen, tanınan daima göz önünd…