Ana içeriğe atla

“İstiklal Savaşı”


Başbakan’ımız “İkinci istiklal Savaşı” tabirini kullandı.

İstiklal Savaşı ise;

Bizi istiklal savaşı ortamına getiren kişiler kimlerdir, olaylar nelerdir?

Bu savaşın komutanı kimdir?

Hangi olay olmuştur ki, istiklalimizi elimizden almak isteyen?

Biz söyleyelim:

- Milli değerlerimiz ayaklar altına alınmıştır.

- Milli kimliğimiz, milli devletimizin tabelalarından silinmiştir.

- Devletimizin kurucusu itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır.

- Ülkemizin bir bölgesinde T.C’den ayrılacak devlet kurma girişimleri yapılmıştır.

- Ülkemizin etrafında dost ülke kalmamış, komşularımıza fiili saldırılar yapılmıştır.

- Türk Silahlı Kuvvetleri elleri kolları bağlanarak, terörist muamelesi yapılmış, buna karşılık mücadele ettiği bölücü, yıkıcı, terör çetesi kahraman ilan edilir olmuştur.

- Andımız’ın kaldırılmasıyla, Türkiye’nin egemen milletinin TÜRKLER olmadığı kararının alınması arasında bir farkın olmadığı ilan edilmiştir.

- Yılların birikimi ekonomik değerler, yandaşlar, destekçiler, yalakalar arasında hesapsız, kitapsız dağıtılmıştır.

- Devletimiz (milletimiz) ödenmesi imkânsız gibi görünen borç altına sokulmuş, dolayısıyla kanunlarının yapılmasının borç verenlerce dizayn edilmesi yolu açılmıştır.


Evet,

İstiklal savaşı şartları oluşmuştur. Biz zaten bunun bilincindeydik. Başbakan tarafından da deklare edilmiş oldu.

Ancak,

Bu savaşta TÜRK KOMUTANI an itibariyle belirsizdir.

Önümüzdeki (şimdilik) üç seçimde, devleti yönetecek siyasi liderler değil, İkinci Türk İstiklal Savaşını yönetecek Komutanlar seçilecektir.

Duyurulur.


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

“Kâh Çıkarım Gökyüzüne…”

Tahir Karagöz gençliğinin baharında yaşadığı olayı bizatihi anlatmıştı. Saadetin Kaynak’ın öğrencisidir. Müziği, besteyi, şarkı okumayı, ondan öğrenmiş, ses eğitimini onun yanında yapmıştır. Sonraları çok güzel şarkılara, çok güzel bestelere de imzasını atmıştır. Eserlerinde Kaynak’ın tesiri hemen göze çarpar. Mesela sözleri Yunus Emre’ye ait olan “Sordum sarı çiçeğe” isimli beste ona aittir. Tahir Hoca namıyla maruftur. Camii Musikisi üzerinde çalışmaları vardır. Gençliğinde nadir bulunan bir ses ve müzik eğitimine sahip olduğu için, özellikle mübarek gecelerde (kandillerde) zengin evlerinde ‘Mevlit’ ,’İlahi’, ‘Kur’an’ okumaya davet edilirmiş, o sıralarda Ankara Kale semtinde, Aslanhane Camii müezzini olarak çalışmaktadır.
Aslanhane Camii’ne yakın bir evde otururlar. O gün Ramazan’ın 27. Gecesi Kadir Gecesi kutlanacaktır. Ankara’nın Çankaya semtinde bir eşrafın davetlisidir. Hem oruç açılacak, hem de teravihten sonra Mevlit okunacaktır. Siyah takım elbiselerini, beyaz gömleğini, krava…

“Zeytindağı”ndan Cümleler; Falih Rıfkı Atay

Karargâh Kudüs’te, Zeytindağı’nın tepesindeki Alman misafirhanesinde idi. Şehre vardığım zaman iki gümüş çeyrekten başka param yoktu. Hemen karargâha yerleşmezsem, ne geri dönebilir, ne de otelde kalabilirdim.
***
Karargâha yirmi yaşında gitmiştim; şimdi yirmi dört yaşındayım. Ümit hayal ve iyimserlikten yoğrulan bu altın çağ, bir dede başı kadar yıpranmış, çileden geçmiş ve ağırlaşmış, onu omuzlarımın üstünde güç tutuyorum.
***
En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı.
***
Bütün devlet iktidarını teslim alıp da, hükümeti eski devir adamlarına bırakan başka bir devrin partisi tarihte görülmüş müdür, bilmiyorum. İttihat ve Terakki, Büyük Harbin ortalarına kadar, bir türlü sadrazamlığı kendine lâyık görememişti.
***
Muharrirlerden biri şair Abdülhak Hâmit’i tenkit eder. Hâmit, Sait Halim Paşa’ya sızlanır. O da Hikmet Bey’i çağırıp; -Bir gazetecinin âyan-ı kiramından bir zata dil uzatmak ne haddi? (Bir gazetecinin soylu bir kişiye dil uzatması ne haddine?…

Yalan ve Siyaset Üzerine

Yazının başlığı “Siyasette yalan caiz midir?” Umberto Eco, Tempo Dergisi.
Başlık dikkat çekici, okutmaya sevk ediyor kendisini. Yalan ve siyaset! ve siyasette yalan caiz midir?
Siyasetçiler her konuştuklarında mangalda kül bırakmazlar, konuşamayacakları bir konu, bilmedikleri bir husus yoktur. Maşallah bilgi küpüdürler. Acaba böyle mi?
Yoksa meşhur olan bir Türk sözünde “şeyh uçmaz, müridi uçurur” denildiği gibi, siyasetçinin taraftarları mı siyasetçiyi yalancı konumunda bırakır? Sustuğu zaman eleştiririz, konuştuğu zaman eleştiririz. Bir eylem yaptığı zaman, eylemsiz kaldığı zaman eleştiririz. Bu kaderidir siyasetçinin. Sanırım bu durumu da bilerek siyaset yaparlar. En sağından, en soluna kadar durum böyledir.
Layık olduğu için siyaset yapan (yaptırılan) kaç kişi vardır bilmiyoruz. Onlar televizyonlardan, röportajlardan uzak bir hayat yaşıyorlar. Tek işleri, kendilerine verilen görevlerdir. Sessiz sedasız işlerini yaparlar. Onlara sözümüz yoktur. Sözümüz, bilinen, tanınan daima göz önünd…