22 Nisan 2011 Cuma

Bir devlette huzur var mı?

Sorusuna cevap arıyorsan.

En yüksekteki devlet adamları arabaları içinde şehrin yollarından geçerken, trafik durdurulursa, başkan geçene kadar yollar kapatılırsa o memlekette huzur yok demektir.


Cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanların korumalarını incele, ne kadar heyecanlıysalar, ne kadar kalabalıklarsa, ne kadar koşuşturuyorlar, ne kadar sağa sola bakınıyorlarsa orada huzur yok demektir.

Siyasi otorite başkanının konuşmalarını izle, ne kadar muhaliflerinden bahsediyorsa, ne kadar sesi yırtılırcasına bağırıyorsa, boğazı ne kadar şişiyorsa, gözleri kızarıyorsa o memlekette huzur yok demektir.

Üniversite adamlarını incele, memleketin hiç bir sorununa ilmi çözümler getirmiyorlarsa, ilmin, aklın doğru olarak bildirdiği verileri, sonuçları korkusuzca çıkıp açıklamıyorlarsa, hep suskun, hep mahzun iseler bil ki, o memlekette huzur yok demektir.

Bürokratlarını incele, işine yıllarını vermiş, saçlarını ağartmış, gece gündüz, kar çamur dememiş işini yapmak üzere yollara, dağlara kendini vurmuş kişiler, bir köşede emekliliğini bekliyorlarsa o memlekette huzur yok demektir.

İş adamlarını incele, işlerini geliştirmek için yapılması gereken yatırımların bedellerini başkalarına borç veriyorlarsa, ailesi, çocuk çoluğunun geleceğini garanti altına almak için gayrı menkul yatırımı yapıyorsa, kar etmenin yolunun bir işçi çıkartmada buluyorsa o memlekette huzur yok demektir.

Kendi üretimi ile hayatını idame ettiren köylüyü incele, ekmeğini ‘çarşı ekmeği’ adı altında bakkaldan alıyorsa, komşusundan, birkaç soğan, domates ödünç istiyorsa, çocuğunun okul giderlerini karşılamak için ineğini satıyorsa o memlekette huzur yok demektir.

Devleti yönetmek için gereken yasalar çıkarılırken ülke vatandaşı olan A’nın, B’nin görüşleri, önerileri ve düşüncelerini dikkate almadan yabancı ülke dayatmalarına göre düzenlemeler yapılıyorsa o ülkede huzur yok demektir.

Devlet büroksasi, Ordu ve onları organize eden siyasi irade arasında uyum görünmüyorsa, çatışmaları alenen izlenebiliyorsa o memlekette huzur yok demektir.

Doğru düşünüp, doğru karar vermek asıl olandır. Tek kişinin bulduğu sonuçlar ve vardığı kararlar da hatalı olma ihtimali fazladır. Müşavere geleneğini en iyi ve verimli bir şekilde kullanmak gerekmektedir.

1 yorum:

‘Nablus’… Ve Ortadoğu’dan bir Sayfa

Sosyal medya sayfasında anlamsız zamanlarda Atatürk eleştirisi (daha doğrusu saldırısı) yapan bir dostumuzun, “Nablus hezimetinden sonr...